Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov v PDF.