Informácie o verejnom obstarávaní

Informácie o verejnom obstarávaní

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní v PDF.